הדמיות פנים לפרויקט נדל'ן בשיווק בירושלים

הדמיות פנים לפרויקט בשיווק במקור חיים בירושלים לחברת נדל"ן ומתווך.